T2. Digitale informatie

Je leert hoe een computer allerlei soorten informatie opslaat.

Hulpmiddelen

We gebruiken in deze module de volgende tools:

 1. Informatica Actief

Oefeningen

Informatica Actief, module informatie digitaal

 1. Digitale afbeeldingen, pixels met kleur (alleen theorie 1 t/m 7)
 2. Bits en Bytes (alleen theorie 1 t/m 5)
 3. Talstelsels: decimale en binaire getallen (alleen theorie 1 t/m 9)
 4. Rekenen met binaire getallen (overslaan)
 5. Digitale tekst (alleen theorie 1 t/m 9)
 6. Verschillende soorten afbeeldingen (alleen theorie 1 t/m 12)
 7. Bewegend beeld en geluid (alleen theorie 1 t/m 7)
 8. Digitale informatie in bestanden (alleen theorie 1 t/m 5)
 9. Diagnostische toets (overslaan)

Beeldbewerking

 1. Beeldbewerking oefeningen (powerpoint presentatie) met photopea.com

Uitleg (havo)

Uitleg (vwo)

Naslagmateriaal

Leerdoelen voor de toets

Informatie digitaal

 1. Je kunt binaire getallen omzetten naar decimale getallen en andersom.
 2. Je kunt binaire getallen omzetten naar hexadecimale getallen en andersom.
 3. Je kunt decimale getallen omzetten naar hexadecimale getallen en andersom.
 4. Je kunt uitrekenen uit hoeveel bits of bytes een kilobyte, megabyte, gigabyte of terabyte bestaat.
 5. Je kunt uitleggen waarin de klassieke maten van kilo-, mega-, gigabyte etc. afwijken van de SI-maten.
 6. Je weet wat het verschil is tussen ASCII en Unicode en kunt uitleggen hoe ze tekst digitaliseren.
 7. Je kunt uitleggen hoe het RGB-kleurenmodel en het CMYK-kleurmodel werken, je kunt de verschillen tussen beide kleurmodellen benoemen en je kunt de modellen gebruiken om kleuren te maken en kleuren te veranderen.
 8. Je kent de betekenis van het begrip resolutie
 9. Je kunt uitleggen hoe plaatjes worden opgeslagen door een computer
 10. Je kent verschillende bestandsformaten voor plaatjes, zoals bmp, gif, jpg en png en de eigenschappen waarin ze van elkaar verschillen
 11. Je kunt aangeven welk bestandsformaat voor plaatjes het best geschikt is voor een beschreven situatie
 12. Je kunt uitleggen hoe muziek wordt opgeslagen door een computer
 13. Je kunt uitleggen hoe video wordt opgeslagen door een computer
 14. Je kunt uitleggen wat een extensie is en waar deze voor dient
 15. Je kunt uitleggen wat compressie is aan de hand van voorbeelden (tekst, geluid, plaatjes en video) en je kent het verschil tussen lossless en niet-lossless compressie.
 16. Alleen vwo: Je kunt op basis van een beschrijving van een compressie algoritme een klein voorbeeld comprimeren en decomprimeren.

Beeldbewerking (deze leerdoelen gelden NIET voor schooljaar 23/24)

 1. Je kunt het aantal pixels van een plaatje aanpassen
 2. Je kunt een plaatje bijsnijden (Engels: crop)
 3. Je kunt een plaatje in diverse bestand-formaten omzetten (bijvoorbeeld .jpg, .png, .gif)
 4. Je kunt basisinstellingen van de kleuren in een plaatje aanpassen (bijvoorbeeld contrast)
 5. Je kunt de achtergrond van een plaatje transparant maken, een vast kleur maken, vervangen door een ander plaatje.
 6. Je begrijpt wat je kunt doen met lagen en je kunt dat uitleggen aan de hand van een gegeven situatie.

Oefentoets

Een oefentoets voor deze module staat in Woots .