Planning

Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten, vakoverzicht en PTA’s per jaarlaag.

Lesplanner, toetsen en inlevermomenten

4 havo

Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 4 havo.

5 havo

Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 5 havo.

4 vwo

Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 4 vwo.

5 vwo

Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 5 vwo.

6 vwo

Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 6 vwo.

4hv inhaalprogramma

Hier vind je een planning voor leerlingen die tijdens het vierde jaar willen overstappen naar informatica.

Vakoverzicht

PTA

De leerlingen raden we aan om vooral te kijken naar het vakoverzicht en de toets- en inlevermomenten hierboven op deze web-pagina. Voor wie het echt wil weten, is hier een linkje naar ons PTA in Excel , zoals we dat jaarlijks aanleveren aan de school.